Vedení účetnictví

 • Hlavní kniha
 • Účetní deník
 • Pokladní kniha
 • Kniha pohledávek a závazků
 • Karty investičního majetku
 • Záznamní povinnost k DPH
 • Účetní závěrka, inventarizace účtů
 • Rozvaha, výsledovka, výkaz zisků a ztrát
 • Daňové přiznání
 • Zastupování na úřadech

Vedení daňové evidence

 • Peněžní deník
 • Pokladní kniha
 • Kniha pohledávek a závazků
 • Karty investičního majetku
 • Záznamní povinnost k DPH
 • Účetní závěrka a daňové přiznání
 • Zastupování na úřadech

Vedení mezd

 • Vedení mzdové agendy, včetně tisku výplatních lístků a příkazů k úhradě
 • Zpracování měsíčních Přehledů pro Českou správu sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovnu
 • Přihlášky a odhlášky zaměstnanců
 • Roční zúčtování daně z příjmů, evidenční listy, mzdové listy
 • Vyúčtování daně z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a Vyúčtování daně vybírané srážkou
 • Potvrzení pro úřady (zaměstnanci)
 • Zastupování na úřadech

Daňová přiznání

 • fyzických osob
 • právnických osob
 • DPH
 • silniční daň
 • a další


AUTOŠKOLA

AUTODOPRAVA

ÚČETNICTVÍ

ZAHRADNÍ PRÁCE
KURZY PRVNÍ POMOCI

PSÍ ŠKOLKA
Home
Služby
Naši partneři
Kontakt