Školení řidičů


Nabízíme školení řidičů referentských vozidel podle zákona č. 155/2000 Sb., § 133, 135 a 273.
Obsah školení řidičů referentských vozidel je připraven v souladu s § 133, 135 a 273 zákona č. 155/2000Sb.
Školení lze doplnit dle dohody v souladu s charakteristikou plnění úkolů vyplývající z druhů činností jednotlivých řidičů po odbornostech, popřípadě jiných charakteristik, které vyplývají z jejich zařazení.

Obsah
  • znalost pravidel provozu na pozemních komunikacích, teorie a zásad bezpečné jízdy
  • znalost preventivní údržby vozidel
  • znalost ekonomického používání vozidel
  • znalost postupu při dopravní nehodě nebo obdobné události v souvislosti s bezpečností vozidla
  • znalost předpisů souvisejících s provozem na pozemních komunikacích
  • znalost související s odpovědností řidiče při přepravě cestujících
Další obsah školení po dohodě se zadavatelem.
Zabezpečení teoretické části školení řidičů referentských vozidel nebo určených řidičů, bude prováděno přímo u zákazníka nebo v našich prostorách podle dohody.
Výcviku se mohou zúčastnit i ostatní řidiči, kteří nepodléhají povinnému školení řidičů referentských vozidel, ale kteří projeví o výcvik zájem nebo budou k výcviku určeni.


Ceník
Školení řidičů referentských vozidel
(dle zákona č. 155/2000 Sb., §133, §135 a §2)

1 řidič                        500,-
skupina 15 až 20 řidičů
400,-
skupina nad 21 řidičů 350,-
Ceny jsou konečné, nejsme plátci DPH.


Školení pro Průkaz profesní způsobilosti řidiče

VSTUPNÍ ŠKOLENÍ (140 hodin / 280 hodin, pro sk. C, C+E, D, D+E)
Vstupní školení pro získání "Průkazu profesní způsobilosti řidiče" je povinen se zúčastnit řidič nákladních vozidel nad 3 500 kg a řidič autobusu od 9 osob (kromě řidiče) výše, který není držitelem platného "Průkazu profesní způsobilosti řidiče". Vstupní školení se provádí formou výuky a výcviku. Je zakončeno zkouškou z profesní způsobilosti řidiče. Výuce a výcviku v rozsahu 280 hodin je povinen se podrobit řidič skupin C a C+E do 21 let, a řidič skupin D a D+E do 23 let.

VSTUPNÍ ŠKOLENÍ - rozšíření Průkazu profesní způsobilosti řidiče o novou skupinu (45 hodin, pro sk. C, C+E, D, D+E)
Pro řidiče, kteří absolvovali vstupní školení pro skupiny a podskupiny řidičských oprávnění C1, C1+E, C a C+E, a kteří chtějí řídit vozidlo, k jehož řízení opravňuje řidičské oprávnění skupiny a podskupiny D1, D1+E, D a D+E, a naopak. Toto školení je zakončeno zkouškou z profesní způsobilosti řidiče.

PRAVIDELNÉ ŠKOLENÍ - pro Průkaz profesní způsobilosti řidiče (7 hodin)
Pravidelného školení jsou povinni se zúčastnit držitelé platného "Průkazu profesní způsobilosti řidiče" v celkovém rozsahu 35 hodin do konce pátého roku od data vydání průkazu. Pravidelné školení se dělí do ročních kurzů v rozsahu 7 hodin. První školení má být absolvováno do jednoho roku ode dne vystavení "Průkazu profesní způsobilosti řidiče".


Dopravně psychologické vyšetření

Nabízíme Vám komplexní vyšetření řidičů vozidel nad 7,5 tun skupin C, C+E a D, D+E podle § 87a zak. 411/2005 Sb.
Vyšetření se skládá z neurologického, psychologického (psaní testu) a EEG. Možnost výjezdu k Vám na pracoviště i o víkendu - ušetříte dlouhé hodiny v čekárnách.
Cena za vyšetření je 3.000,- Kč za osobu. Přestože zákon 411/2005 Sb. uvádí, že dopravně psychologické i neurologické vyšetření si platí účastník sám, je možné, aby vyšetření uhradil zaměstnavatel, jelikož náklady na vyšetření jsou daňově uznatelné položky zaměstnavatele.


AUTOŠKOLA

AUTODOPRAVA

ÚČETNICTVÍ

ZAHRADNÍ PRÁCE
KURZY PRVNÍ POMOCI

PSÍ ŠKOLKA
Home
Služby
Naši partneři
Kontakt